Wat doen wij

De Huurdersraad Wonen Zuid is het overlegplatform waar zowel bestuurlijk niveau als op beleidsniveau overleg wordt gevoerd door de huurdersorganisaties met de verschillende partners

Op het bestuurlijk niveau wordt met name gesproken over allerlei ontwikkelingen die vanuit de politiek en vanuit de samenleving impact hebben op huurders en het functioneren van de woningcorporatie. Het overleg op beleidsniveau gaat overal over de werking en evaluatie van het bestaande beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid.

Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld het Huurbeleid van Wonen Zuid, het duurzaamheidsbeleid en het onderhoudsbeleid.