Woningzoekenden

In oprichting. De Huurdersraad Wonen Zuid vindt het belangrijk dat de toekomstige huurders van Wonen Zuid ook een stem kunnen hebben in het beleid van Wonen Zuid. Daarom wordt een speciale huurdersvereniging opgericht voor woningzoekende. Dit initiatief zal in het voorjaar van 2019 verder worden ontwikkeld. Als hier mensen in geïnteresseerd zijn kunnen zij zich melden bij de huurdersraad Wonen Zuid.