Huurdersraad Wonen Zuid St. Pietersrade

St. Pietersrade is een vereniging opgericht om de huurdersbelangen van de huurders van Wonen Zuid in Kerkrade te behartigen. De bestuur wordt gevormd door:

 • Rene Sulmann, voorzitter
 • Frits Göbbels, penningmeester
 • Johanna Smeets, bestuurslid
 • Tiny Vinders, bestuurslid
 • Toke Koken, bestuurslid
 • Marianne Hoestra

Zij doen dit in nauwe samenwerking met het georganiseerde bewonerskader in Kerkrade. Dit zijn de Huurdersbelangencommissies (HBC):

 • HBC senioren 2000
 • HBC De Oude Linde
 • HBC Kerkrade Oost
 • HBC De Nieuwe Hopel
 • HBC De Steltloper
 • HBC Erensteinerveld-Elberenveld