Wat doen wij

Huurdersvereniging St.Pietersrade vertegenwoordigt de huurders van Wonen Zuid in Kerkrade. Hiervoor voert het bestuur overleg met de medewerkers van Wonen Zuid die in Kerkrade actief zijn. Naast het directe overleg in Kerkrade voert St. Pietersrade overleg met Wonen Zuid op beleidsniveau en bestuursniveau. Zij doen dit samen met de andere huurdersorganisaties van Wonen Zuid in de huurdersraad.

Het Huurderswerk in Kerkrade is van oudsher ook sterk georganiseerd op stedelijk niveau. St. Pietersrade maakte tot 2018 deel uit van de Huurdersfederatie de Koepel. In 2018 is de Koepel over gegaan in het ROH, het samenwerkingsverband waar de huurdersorganisaties in Parkstad Limburg samen komen om te spreken over prestatieafspraken.