Veel gestelde vragen

Uiteraard staat het huurders vrij om aan de juistheid van het energielabel te twijfelen. Belangrijk is dan om te onderbouwen waarom het label volgens jou niet juist is. Dit vergt dus inhoudelijke argumenten.

Je kunt Wonen Zuid niet dwingen een nieuw label te laten maken. Wel kan de huurder bij de verhuurder nadere informatie opvragen over de ‘energiegegevens’ van de woning die bij de vaststelling van het label zijn gebruikt.

Verder kan de huurder zelf een gecertificeerde adviseur inschakelen, om het label te controleren. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Een door die adviseur label neemt niet vanzelf de plaats in van het door de corporatie afgegeven label. Wel kan de huurder, bij een slechter label komt, Wonen Zuid benaderen. Op grond van dat label kan Wonen Zuid dan een beroep doen op de klachtenregeling van de adviseur die het label in opdracht van ons heeft vastgesteld.

Komen we er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij De Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/energielabel. Ook hier zijn kosten aan verbonden. Voor een dergelijke stap wordt gezet is het verstandig om eerst de huurdersraad te benaderen.

Je kunt geen bezwaar maken tegen het definitieve energielabel. Dit kan alleen tegen een juridisch besluit van de overheid. Het energielabel is dat niet.

Dat is zeker mogelijk. In de praktijk komt het vaak voor dat woningen die ogenschijnlijk gelijk zijn toch verschillende energielabels hebben. Dit kan omdat er bijvoorbeeld door de jaren heen verschil is ontstaan in de woning bijvoorbeeld door woningverbetering of het gebruik van verschillende materialen of installaties.

Een energielabel is 10 jaar geldig. Tussentijdse wijzigingen in het label leiden niet tot de verplichting om een nieuw label te maken. Als de termijn van 10 jaar om is én er is geen nieuw energielabel gemaakt is de bouwjaarklasse leidend voor het aantal woningwaarderingspunten dat geteld wordt.

Het energielabel heeft invloed op de huurprijs. De verhuurder kan voor een energiezuinige woning een hogere huurprijs vragen dan een voor een woning die niet energiezuinig is. Dit komt omdat een energiezuinige woning meer woning waarderingspunten (WWS) krijgt en dus de maximaal toegestane huur hoger is. Het aantal punten voor voor de energieprestatie kan oplopen tot 44 punten.

De richtlijnen waar een energielabel aan moet voldoen en hoe dit moet worden opgesteld komen van de overheid. Energielabels worden gemaakt door zogenaamde ‘gecertificeerde instellingen’. Deze organisaties moeten aan een groot aantal eisen voldoen, evenals de zogenaamde ‘EPA-adviseurs’ die namens deze organisaties energielabels opstellen. Voor Wonen Zuid stelt Atriensis energielabels op. Periodiek worden gecertificeerde instellingen gecontroleerd door zogenaamde ‘certificerende instellingen’. Als er wijzigingen optreden in de richtlijnen en berekeningsmethodiek moeten EPA-adviseurs telkens opnieuw op examen. Alleen als ze daarvoor slagen blijven ze EPA-adviseur.

Als u de woning huurt moet het energielabel aan u worden overhandigd. In principe mag er geen woning worden verhuurd of verkocht zonder dat er een energielabel is afgegeven. Het energielabel van de woningen van Wonen Zuid zit in principe in de verhuur klapper die u bij aanvang huur heeft gekregen. Echter kunt de het label ook opzoeken op www.ep-online.nl door postcode en huisnummer in te vullen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.