Wat doen wij

Op het Zuiden richt zich met de andere huurdersorganisaties op allerlei onderwerpen. Op het Zuiden zet zich in het bijzonder in op kwaliteit. Lees verder,

Werken aan kwaliteit
Op het Zuiden is met Wonen Zuid blijvend in overleg over het dagelijkse beleid. Daarnaast draagt Op het Zuiden niet alleen ideeën aan om nieuw beleid te ontwikkelen maar werkt daar ook constructief aan mee. Dit met als doel om de bestaande kwaliteit voortdurend te verbeteren. Ook wordt gereageerd op allerhande maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de energieprestatie van woningen en de veiligheid van woningen.

Beleidsinstrumenten die invloed hebben op de kwaliteit en waar de huurders inspraak op hebben, bijvoorbeeld:

  • Huurbeleid
  • Onderhoudsbeleid (planmatig / vernieuwing / verbetering / veiligheid / etc.)
  • Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV beleid)
  • Verkoop en nieuwbouwbeleid
  • Innovatiebeleid (energieprestatie en b.v. duurzaamheid)
  • Wijk- en buurtbeheer
  • Woningtoewijzingsbeleid