Veel gestelde vragen

In eerste instantie is het belangrijk om met de buren in gesprek te gaan. Kan dit niet, durf je dat niet of denk je dat het zinloos is gaan dan een praten met de buurtwerker of met iemand van het wijkcentrum. Als ook dit niet mogelijk is kan altijd ook de woningcorporatie worden benaderd. De woningcorporatie heeft een verplichting om huurders woongenot te leveren. Er bestaat dan ook een inspanningsverplichting om de overlast te doen stoppen. De woningcorporatie kan net een andere invalshoek kiezen en heeft ook meer mogelijkheden om met iemand in gesprek te gaan.

Als huurders aankloppen bij HWZ bij burenoverlast zal er altijd terug verwezen worden naar de woningcorporatie. HWZ kijkt dan wel naar de inzet van Wonen Zuid en of de huurder geholpen wordt. HWZ zal nooit zelf aan de slag gaan met overlast situaties.

Categorie: Vragen van huurders

Een huurder moet zelf de dakgoot schoonmaken. Of de huurder dit kan of hiertoe in de gelegenheid is doet niet ter zake. De wetgever heeft in het besluit kleine herstellingen deze verantwoordelijkheid neergelegd bij de huurder, voor zover de dakgoot voor de huurder bereikbaar is. Dit is natuurlijk een heikel punt. De wetgever heeft niet bedoeld te zeggen dat de dakgoot voor de huurder zelf (persoonlijke) bereikbaar moet zijn. Dit kan ook doordat de huurder hier een bedrijf voor moet inhuren. Dit kan in de praktijk leiden tot discussie. Daarom heeft HWZ al lang geleden met Wonen Zuid afspraken gemaakt dat huurders van seniorenwoningen hier niet zelf voor verantwoordelijk zijn. Evenals dakgoten die op een bepaalde hoogte zijn aangebracht (6 meter). Inmiddels zijn er veel corporaties die net als Wonen Zuid het schoonhouden van de dakgoot heeft opgenomen in het service abonnement.

Categorie: Vragen van huurders

Leden van HWZ kunnen zich aansluiten bij het overleg met Wonen Zuid om hun mening kenbaar te maken. Uiteraard kan dat niet zomaar. Dit moet dan goed georganiseerd worden, bijvoorbeeld met een inloop avond of een online bijeenkomst. HWZ wil overigens actiever worden met enquetes en het stellen van vragen aan de achterban om op die manier beter de mening van haar huurders te kunnen vertegenwoordigen. Leden die hier interesse in hebben kunnen zich melden bij het bestuur.

Categorie: Vragen van huurders