Nieuws Vereniging

 • Algemene leden vergadering 2020

  Door het coronavirus lijkt het niet mogelijk om de algemene ledenvergaderingen van de huurdersorganisaties te laten plaatsvinden. In principe moeten deze voor 1 juli gehouden zijn. Op dit moment zijn ... Lees meer

 • Coronavirus

  Het coronavirus houdt ons nog steeds onverminderd in de greep en heeft grote impact op ons dagelijks leven. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor huurders en voor de Huurdersraad Wonen ... Lees meer

 • Coronavirus

  Het Coronavirus houdt het hele land in haar greep. De maatregelen van de overheid volgen elkaar in snel tempo op. Voor veel organisaties hebben adviezen en maatregelen in meer of ... Lees meer

 • Vacature (niet meer actueel)

  Ben jij iemand met hart voor de volkshuisvesting. Gaat je hart sneller kloppen, voel de kans het verschil te maken.

 • Ledenvergaderingen

  Het loopt weer tegen het einde van het jaar. Volgens goed gebruik organiseren enkele huurdersorganisaties van de huurdersraad weer een ledenvergadering waarin het werkplan wordt vastgesteld en waar een toelichting ... Lees meer

 • Ledenvergaderingen

  De huurdersorganisaties van Wonen Zuiden organiseren in juni hun ledenvergaderingen. 19 juni Huurdersvereniging St. Pietersrade 22 juni Huurdersvereniging Op het Zuiden 26 juni Huurdersvereniging HTM De leden van de verenigingen ... Lees meer

 • Prestatieafspraken

  De Huurdersraad is partner bij het opstellen van prestatieafspraken. Zij doet dit in negen gemeenten. Prestatieafspraken zijn afspraken tussen gemeente, corporaties en huurders over de uitvoering van het volkshuisvestelijke beleid ... Lees meer

 • AVG (privacy) en Huurdersorganisaties

  Wellicht heeft u het afgelopen jaar wel eens gehoord van de AVG. Dit is de nieuwe privacywetgeving. Uiteraard moeten ook de huurdersorganisaties voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. De administratie van ... Lees meer