Nieuws

 • Prestatieafspraken

  De Huurdersraad is partner bij het opstellen van prestatieafspraken. Zij doet dit in negen gemeenten. Prestatieafspraken zijn afspraken tussen gemeente, corporaties en huurders over de uitvoering van het volkshuisvestelijke beleid ... Lees meer

 • AVG (privacy) en Huurdersorganisaties

  Wellicht heeft u het afgelopen jaar wel eens gehoord van de AVG. Dit is de nieuwe privacywetgeving. Uiteraard moeten ook de huurdersorganisaties voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. De administratie van ... Lees meer

 • Het Raadsbureau

  Het Raadsbureau ondersteunt de huurdersorganisaties die zijn aangesloten bij de huurdersraad. Het Raadsbureau richt zich zowel op beleidsontwikkeling en evaluatie als op het ondersteunen van individuele huurders en groepen van ... Lees meer

 • Advies streefhuren

  De Huurdersraad heeft onlangs advies uitgebracht over het streefhurenbeleid van Wonen Zuid. Het streefhurenbeleid bepaalt in hoge mate de huurprijs voor een nieuwe huurder. Dan gaat het om de kwaliteit ... Lees meer

 • Versterking Ledenorganisatie

  De Huurdersraad heeft samen met haar drie leden ongeveer 3.600 individuele huurdersleden. Hoewel dit een mooi percentage is kan het altijd beter. Sterker nog, het moet beter! Meer leden betekent ... Lees meer

 • Energiecoach Wonen Zuid!

  Schrikt u ook weer van de energierekening? Energiecoach Mathy Jacobs van Wonen Zuid kijkt samen met huurders naar de mogelijkheden om energie te sparen. Huurders kunnen meneer Jacobs benaderen voor ... Lees meer

 • De Huurdersraad Wonen Zuid is er voor U!

  De Huurdersorganisaties St. Pietersrade, HTM en Op het Zuiden werken samen in de Huurdersraad Wonen Zuid. De Huurdersraad is daarmee de gesprekspartner van Wonen Zuid op beleids- en bestuursniveau. Met ... Lees meer