Nieuws

 • WoonLastenWakers voor huurders aan de slag

  De WoonlastenWakers is een samenwerkingsverband van alle huurdersorganisaties in Midden-Limburg. Het gaat om 8 huurdersorganisaties die samen de belangen vertegenwoordigen van 26.000 huurwoningen in de regio. De huurdersorganisaties in Midden ... Lees meer

 • Ledenvergaderingen

  De huurdersorganisaties van Wonen Zuiden organiseren in juni hun ledenvergaderingen. 19 juni Huurdersvereniging St. Pietersrade 22 juni Huurdersvereniging Op het Zuiden 26 juni Huurdersvereniging HTM De leden van de verenigingen ... Lees meer

 • Prestatieafspraken

  De Huurdersraad is partner bij het opstellen van prestatieafspraken. Zij doet dit in negen gemeenten. Prestatieafspraken zijn afspraken tussen gemeente, corporaties en huurders over de uitvoering van het volkshuisvestelijke beleid ... Lees meer

 • AVG (privacy) en Huurdersorganisaties

  Wellicht heeft u het afgelopen jaar wel eens gehoord van de AVG. Dit is de nieuwe privacywetgeving. Uiteraard moeten ook de huurdersorganisaties voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. De administratie van ... Lees meer

 • Het Raadsbureau

  Het Raadsbureau ondersteunt de huurdersorganisaties die zijn aangesloten bij de huurdersraad. Het Raadsbureau richt zich zowel op beleidsontwikkeling en evaluatie als op het ondersteunen van individuele huurders en groepen van ... Lees meer

 • Advies streefhuren

  De Huurdersraad heeft onlangs advies uitgebracht over het streefhurenbeleid van Wonen Zuid. Het streefhurenbeleid bepaalt in hoge mate de huurprijs voor een nieuwe huurder. Dan gaat het om de kwaliteit ... Lees meer

 • Versterking Ledenorganisatie

  De Huurdersraad heeft samen met haar drie leden ongeveer 3.600 individuele huurdersleden. Hoewel dit een mooi percentage is kan het altijd beter. Sterker nog, het moet beter! Meer leden betekent ... Lees meer

 • Energiecoach Wonen Zuid!

  Schrikt u ook weer van de energierekening? Energiecoach Mathy Jacobs van Wonen Zuid kijkt samen met huurders naar de mogelijkheden om energie te sparen. Huurders kunnen meneer Jacobs benaderen voor ... Lees meer